【www.nyhtjy.com--梦见身体】

11种不当床位风水容易导致身体受损性爱失调
风水学以为,床之位置,影响人体健康、运势、子嗣及夫妇关系。床位摆放若触犯了风水禁忌,则可能让你是非不断,身体受
家居风水必看,招惹是非的床位:
1、床头忌朝西
古人以西方为「极乐世界」,乃死后向往之所。即以现代科学观点言之,亦属欠妥。盖日落西方,地球自转由东而西,头向西而眠,久之,易致血液上冲耳。
2、床底忌紧连地面
床下至宜通风、清洁,以防止感染阴湿之气,致碍健康。床下勿置杂物,尤忌铁器、玻璃。
3、床忌冲门
床之为物,止供卧眠,最宜宁静、安全,而门属长动之物,时有开阖,倘使直冲(或横冲)门户,自然弊端横生,故非所宜。
4、床忌接近窗户
床头不宜太接近窗户
5、床忌背门
人卧于床第视门,务须一目了然,否则易受干扰、惊吓,影响情绪健康。
6、床忌强光曝晒
医元:五官代表五脏,眼为肝之代表,故刺激眼部,久之伤肝,宜慎处之。
7、床上方忌悬挂吊灯
卧床上方,不可装悬吊灯
8、床忌对梁
以阳宅风水学观之,凡居室中有梁外显,俱属不吉,宜另装设天花板以蔽之,不独床第为然也。盖头顶对梁,潜意识中恒有压抑之感,势必影响心理,故宜慎之。
9、床之高度,勿超过二十二寸
阳宅风水学以为?榻过,易于招惹灾祸。即以实月手观点视之,床高亦多不便,且易跌落,尤非安全之计。
10、床位忌对镜子
盖以镜子反映外界人事,卧床时于镜中见之,易致心神不宁;或于镜中照见自我,亦易为之愕然,故以避之为宜。
11、床头忌挨着厕所
床头后面不可是厕所马桶。综上所述,床之位置,以设于贴新墙壁之宁静角落为宜。须知,睡眠之于身心健康,关系至为重要,倘若长期睡眠不良,势将影响人之情绪,并进而
有损于事业之发展。

本文来源:http://www.nyhtjy.com/zhougongjiemeng/72339/