【www.nyhtjy.com--财富测试】

六白金星与九星组合的含义

六一,生出。当其旺,得先天生成之数,官运亨通,财富丰盛,儿女科甲登榜。当其衰,官禄不退,但家人有头、劲、骨痛之病,或遇水患。

六二,生入。当其旺,大发田财,堆金积玉,乾坤交泰,行医济世。当其衰,贪得无厌,吝啬如鬼,或出家为僧尼,或夫妻反目分离。家人多有头、骨、肠胃之病痛。

六三,克出。当其旺,财运官运很好。权威该市。当其衰,或有兵刃之苦,或有头鸣伤足,或为父子不和,或有孝服穿戴之事。

六四,克出。当其旺,得贸易市场之福,长途贩运之财,得派出之武官。当其衰,有克妻之暴,有劳役之苦,有妇不堪而悬梁之状。家人有股肱、头风之痛。

六五,生入。当其旺,财运官运颇好,但小人却在暗算。当其衰,小人发难,丢官受弄,弄的焦头烂额。家主多病、多灾,尤其头病,甚至神经失常,服毒自杀。

六六,比和。当其旺,官运亨通。权登记为。当其衰,官非纠缠,难以脱身,或逃避远行,或暗算搬迁,或被刀徒追杀,破财损伤,或有交通意外,头上骨折。

六七,比和。当其旺,文官武迹,大权在手,财运亦好。当其衰,得交剑之煞,勾心斗角,家中会有盗贼劫财,或因口舌而遭官非。家中老少不安,有头痛口喉之苦。

六八,生入。当其旺,文职无权,功名利禄齐来,家业兴盛,子孙受萌。当其衰,官禄不减,但多有头、骨之病。

六九,克入。当其旺,火照天门,丁财皆旺,家主贵寿且出聪明武将。当其衰,火烧天门,家出骂父之子,长房当拜,必当火克金,或吐血难支。火向天门,家出逆子,火盛必灾。

本文来源:http://www.nyhtjy.com/xinliceshi/143135/